ΈΚΘΕΣΗ – 7 Δεκ. 2018 – 7 Ιαν. 2019

Το Αθαμανικό Κέντρο Τέχνης στο πλαίσιο του προγράμματος του φορέα για την υποστήριξη της ανέγερσης της Πινακοθήκης στο Κάτω Αθαμάνιο, έχει διοργανώνει έκθεση στην Πινακοθήκη Άρτας Γιάννης Μόραλης. Ενδεικτικά εκτέθηκαν, σχέδια, ζωγραφικά έργα και χαρακτικά του Βασίλη Σταύρου αλλά και μερικά χαρακτικά άλλων καλλιτεχνών, που προσφέρονται για το σκοπό αυτό από το αρχείο της συλλογής. Continue reading

Για τη δημιουργία του Πολυχώρου Τέχνης

Η ύπαρξη ενός μεγάλου και σημαντικού εικαστικού αρχείου, η ανάγκη προσφοράς στον γενέθλιο τόπο μας και η απουσία ανάλογων υποδομών στα μέρη μας γενικότερα, μας οδήγησαν στην απόφαση να προωθήσουμε τη δημιουργία ενός μικρού σύγχρονου Πολυχώρου τέχνης – Πινακοθήκης. Το υλικό που έχουμε είναι αξιόλογο και η αξιοποίησή του στη φτωχή περιοχή μας με βεβαιότητα θα προσδώσει πολιτισμικά οφέλη στον τόπο. Το έργο που έχουμε σχεδιάσει να δημιουργήσουμε θα ανήκει σε όλους και θα μείνει παρακαταθήκη ως πολιτισμική αξία για τις επόμενες γενιές. 
Σας κάνουμε γνωστό οτι για την υποστήριξη του Αθαμανικού κέντρου τέχνης με σκοπό την ανέγερση της πινακοθήκης, αξιοποιούμε και διαθέτουμε πίνακες καλλιτεχνών που μας έχουν παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό. Όσοι θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια ίδρυσης της πινακοθήκης θα έχετε ως αντίδωρο έναν ή 
περισσότερους πίνακες που θα επιλεγούν ανάλογα με τη δωρεά. Είναι ένας ωραίος τρόπος να βοηθήσετε  να προχωρεί το έργο και παράλληλα να αποκτήσετε ένα ή περισσότερα δώρα – τέχνης για σας και τους φίλους σας. Μπορείτε να επιλέξετε πίνακες απο τις φωτογραφίες των έργων που επισυνάπτουμε και να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail ή τηλεφωνικά.  Επίσης μπορείτε να κάνετε κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό του φορέα και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Τραπεζικός λογαριασμός:Τράπεζα Πειραιώς IBANGR 26 0171 2960 0062 9613 6386-229  “Αθαμανικό κέντρο τέχνης”

 Εδώ σε PDF οι φωτογραφίες και η αντιστοιχία  ΔΩΡEΑΣ – ΠΙΝΑΚΑ